Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TFIBRE - Sieć czysto światłowodowa

Przypuśćmy, że budujemy nowoczesną światłowodową sieć szkieletową. Jeśli przesył odbywa się tylko poprzez tą sieć, to opóźnienia komunikacyjne są pomijalne. Te zalety powodują, że sieć rozwija się bardzo dynamicznie. Twoje zadanie polega na napisaniu oprogramowania, które odpowie czy dane dwa adresy IP łączy sieć czysto światłowodowa.

Wejście

Wejście składa się z wierszy, z których każdy zawiera informację o budowie nowego połączenia lub zapytanie o istnienie połączenia.

Informacja o budowie nowego łącza ma postać

 

B IP1 IP2,

gdzie IP1 i IP2 to adresy IP (w formacie czterech liczb z zakresu 1..255 oddzielonych kropkami), pomiędzy którymi powstaje łącze. Na początku działania programu sieć nie zawiera żadnych łączy.

Zapytanie o istnienie połączenia światłowodowego ma natomiast postać

 

T IP1 IP2.

Wejście kończy się wraz z końcem pliku.

Wyjście

Na każde zapytanie należy wypisać w osobnym wierszu T lub N w zależności, czy dane dwa adresy IP łączy sieć światłowodowa, czy też nie.

Przykład

Wejście:
B 100.100.100.1 100.100.100.2
B 100.100.100.1 100.100.100.3
B 100.100.100.10 100.100.100.11
T 100.100.100.1 100.100.100.3
T 100.100.100.10 100.100.100.2
T 100.100.100.10 100.100.100.11
B 100.100.100.11 100.100.100.2
T 100.100.100.10 100.100.100.3
T 100.100.100.100 100.100.100.103


Wyjście:
T
N
T
T
N


Dodane przez:Adam Nadolski
Data dodania:2006-05-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.