Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TDIVL - Dzielniki liczb

Dla zadanej pary liczb całkowitych a oraz b takich, że 1 <= b <= a <= 101000 należy odpowiedzieć na pytanie czy b jest dzielnikiem a, tzn. czy istnieje taka liczba c, że a = b * c.

Wejście

W pierwszej linii na wejściu podana została liczba zestawów testowych t <= 100. W kolejnych t liniach podane zostały pary liczb a b.

Wyjście

Dla każdego testu (pary liczb) należy wydrukować odpowiedź TAK lub NIE, w zależności od tego czy liczba b jest dzielnikiem liczby a czy nie jest.

Zestawy testowe

Dane wejściowe składają się z trzech zestawów testowych:

  • pierwszy zestaw (za 5 pkt) zawiera liczby o wartościach z zakresu od 0 do 1012,
  • drugi zestaw (za 5 pkt) zawiera liczby o wartościach z zakresu od 0 do 10100 o ilorazie nie przekraczającym 10000,
  • trzeci zestaw (za 10 pkt) zawiera dowolne liczby z zakresu od 0 do 101000.

Przykład 1

Wejście:
4
737107165 138238716
895029855 829118347
877731309 137943
129577540 15020

Wyjście:
NIE
NIE
TAK
TAK

Przykład 2

Wejście:
4
3879851632967642997066477 186142673840800049769398
6826558408855795317681463 16529197115873596410851
413520334553845421371296 49135020740713571931
2485051131518365473435750 523168659267024310197

Wyjście:
NIE
TAK
TAK
TAK

Przykład 3

Wejście:
4
9740953732011264571090128203650791 947843766717637397084837304497637
62219940366834189343034718959652736 63415782292
21529935136031251449403318966831624 16283613240499194557170790487795798
96265206867283215696265189471683216 22826502544

Wyjście:
NIE
TAK
NIE
TAK

Dodane przez:mima
Data dodania:2006-11-29
Limit czasu wykonania programu:1s-2.661s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU NODEJS PERL6 VB.NET
Pochodzenie:-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.