Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TABLICA - Tablica

Napisz program, który wczytuje z wejścia ciąg liczb i wypisuje go w odwróconej kolejności.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona, ale niewielka ilość liczb całkowitych rozdzielonych spacjami.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ciąg liczbowy, którego i-ta pozycja jest równa (n+1-i)-tej liczbie wczytanej z wejścia, gdzie n to ilość wczytanych liczb. Poszczególne liczby należy rozdzielić spacjami.

Przykład

Wejście:
1 2 3

Wyjście:
3 2 1


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2006-10-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.