Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SYS - Systemy pozycyjne

Zadanie polega na zamianie podanej liczby n, która jest w systemie dziesiątkowym, na liczbę w systemie szesnastkowym (cyfry:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) i jedenastkowym (cyfry:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A).

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się dokładnie jedna t (1<=t<=10000) oznaczająca liczbę zestawów danych. W każdym wierszu od 2 do t+1 znajduje się dokładnie jedna liczba całkowita n (1<=n<=106).

Wyjście

W każdym wierszu wyjścia powinny znaleźć się dokładnie dwie liczby, pierwsza - oznaczająca podana liczbę w systemie szesnastkowym, druga - oznaczająca podana liczbę w systemie jedenastkowym.

Przykład

Wejście:
2
1263
10

Wyjście:
4EF A49
A A

Dodane przez:Marcin Sasinowski
Data dodania:2006-10-28
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Folklor
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.