Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUMMATRX - Sumowanie w macierzy

Dana jest macierz NxN.

Będziesz poproszony o przetworzenie następujących zapytań :

SET x y val

SUM x1 y1 x2 y2

Gdzie SET: ustawia komórkę x,y w macierzy na wartość val.

SUM: sumuje prostokąt w macierzy ograniczony lewym dolnym wierzchołkiem x1;y1 oraz górnym prawym wierzchołkiem x2;y2 tego prostokąta

Input

Pierwsza linia zawiera liczbę T, liczbę testów(T<=10)

Pierwsza linia każdego testu wejścia stanowi liczba N: wymiar macierzy. (N<1024)

Następnie w nieokreślonej liczbie linii jest podana komenda SUM, SET lub END.

Po poleceniu SET podane będą 3 wartości : x,y,val

Po poleceniu SUM podane będą 4 wartości : x1,y1,x2,y2

Komórki podawane w poleceniach są z przedziału <0;n)

Typ int wystarczy, aby wykonać wszystkie operacje.

Polecenie END odpowiada końcowi testu.

Output

Dla każdego polecenia SUM wypisz wynik oddzielając je znakiem nowej linii.

Example

Input:
1
4
SET 0 0 1
SUM 0 0 3 3
SET 2 2 12
SUM 2 2 2 2
SUM 2 2 3 3
SUM 0 0 2 2
END

Output:
1
12
12
13

Dodane przez:Krzysztof Lewko
Data dodania:2011-07-02
Limit czasu wykonania programu:0.211s-0.635s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.