Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUMAN - Suma

Twoim zadaniem będzie obliczenie następującej sumy: 1+2+3+4+...+n. Zadanie wygląda na proste ;) Ale chodzi w nim o napisaniu jak najkrótszego kodu, jest to zadanie typu challenge.

Wejście

Będziesz musiał rozwiązać dokładnie 10 przypadków testowych, w każdym z 10 wierszy znajduje sie dokładnie jedna liczba całkowita n (1<=n<=1000)

Wyjście

W każdym wierszu standardowego wyjścia powinna znaleźć się dokładnie jedna liczba, oznaczająca wartość sumy: 1+2+3+...+n.

Przykład

Wejście
1
4
(pozostałe 8 przypadków testowych)

Wyjście:
1
10
(pozostałe 8 przypadków testowych)

Dodane przez:Marcin Sasinowski
Data dodania:2006-11-24
Limit czasu wykonania programu:0.300s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99
Pochodzenie:Potyczki algorytmiczne 2006
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.