Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUMA - Suma

Napisz program, który oblicza sumę pojawiających się na wejściu liczb.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona, ale niewielka ilość małych liczb całkowitych (z zakresu -100..100). Poszczególne liczby zostaną rozdzielone znakiem nowej linii.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ciąg liczbowy, którego i-ta pozycja jest równa sumie i pierwszych wczytanych z wejścia liczb. Poszczególne liczby należy rozdzielić znakami nowej linii.

Przykład

Wejście:
6
8
-3

Wyjście:
6
14
11


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2006-10-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.