Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SPONSOR - Sponsor

Pływak Daniel Waterproof jest od dzieciństwa sponsorowany przez swojego wuja, bogatego biznesmena. Na zakończenie kariery pływackiej wuj postanowił ufundować mu specjalną nagrodę. Daniel przechowywał w komputerze wszystkie kolejne czasy uzyskane zarówno na treningach, jak i na zawodach w swojej koronnej konkurencji - 50m stylem dowolnym, więc wuj wymyślił, że wysokość nagrody będzie uzależniona od długości najdłuższego malejącego ciągu wyników, jaki uda się wyszukać w kolejnych danych. Wysokość nagrody w dolarach będzie stukrotnie większa od długości tego ciągu.

Wejście

Liczba t<20 oznaczająca ilość testów. Na początku każdego testu dana jest liczba n<=100000 będąca ilością zapisanych czasów w komputerze Daniela. Następnie danych jest n liczb. Zestaw liczb jest niepustym ciągiem kolejno uzyskanych wyników w ciągu kariery Daniela. Wyniki mierzy się w sekundach z dokładnością do tysięcznych części sekundy. Każdy wynik jest liczbą z domkniętego przedziału [20; 30], mającą dokładnie trzy cyfry po przecinku (kropce dziesiętnej). Kolejne wyniki oddziela się odstępem lub pojedynczym znakiem końca wiersza.

Wyjście

Dla każdego testu wypisz w jednej linii liczbę całkowitą będącą maksymalną premią w dolarach na jaką Daniel może liczyć.

Przykład

Wejście:
1
4
22.050 21.012 23.518 21.009 Wyjście: 300

Dodane przez:Adam Bąk
Data dodania:2011-07-14
Limit czasu wykonania programu:0.164s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:I Olimpiada Informatyczna 1993/1994
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.