Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SIS1 - Podatki

Liczne kampanie przeciwko Bajtocji mocno nadwyrężyły zasoby Bitocji. Mimo iż bitoccy górnicy pracują zawzięcie, ilość bitcoinów w skarbcu władcy jest dalece niezadowalająca. Zdecydowano sięgnąć po wielokrotnie sprawdzoną w takich sytuacjach metodę  - podwyżkę podatków. Jednak władca Bitocji wie doskonale jakie może to wywołać nastroje społeczne. Król Bitriusz II Pazerny po próbie kolejnej podwyżki danin zostały wygnany z kraju i spędził ręsztę życia jako właściciel sklepu z miotłami w Bajtocji. Króla Bitomira rozjuszony tłum obił kijami. Ale od czego jest Bitocki Urząd Bezpieczeństwa (BUB)?. Służby te gromadzą dane na temat skłonności poszczególnych mieszkańców do protestów oraz wyliczają współczynnik lojalności każdego miasta na podstawie historii jego dotychczasowych zachowań. Dysponując tą wiedzą, mogą określić do których miast wysłać ograniczone siły porządkowe, gdzie zastosować odpowiednie prowakacje, kogo przekupić, itd. Jeśli symulacja pokaże, że zamieszki wymkną się spod kontroli będzie można zawczasu zrezygnować z podwyżki i poszukać innego rozwiązania, a w skrajnym przypadku - oszczędności. Niestety, osoba, która miała przeprowadzić obliczenia, okazała się agentem Bajtocji. W tej sytuacji poproszono o wykonanie tego zadania Ciebie, przekonując jak ważne jest pozyskanie tych środków dla poprawy bytu mieszkańców Bitocji.

Wejście

Otrzymasz od BUBu następujące dane:

W pierwszej linii wejścia trzy liczby: n, f, a.
n - ilość badanych miast.
f - jaka część populacji musi wyjść na ulicę aby uznać, że w mieście doszło do istotnych rozruchów, zaokrąglając w dół, ale zawsze minimum jedna osoba (np. w mieście o populacji 11 i współczynniku f = 2, na ulicę musi wyjść druga część populacji, czyli 11 / 2 = 5, w mieście o populacji 8 i f = 10 na ulicę musi wyjść przynajmniej jedna osoba).
a - limit protestujących miast, po jego osięgniąciu dochodzi do stanu wyjątkowego i należy wycofać się z wprowadzenia podwyżki.

W drugiej linii n kolejnych nazw miast.
W trzeciej linii n współczynników lojalności miast c, jeśli współczynnik danego miasta wynosi c, to przyłączy się ono do protestu jeśli protestuje przynajmniej c innych miast, nawet jeśli wcześniej jego obywatele nie byli skłonni do rozruchów.
W czwartej linii n kolejnych wartości p oznaczających populację kolejnych miast.
W następnych n liniach po p liczb t, każda z tych z liczb t to skłonność obywatela do protestów, oznaczajaca, że przyłączy się do strajku wtedy gdy t innych osób będzie protestowało.

Wyjście

W pierwszej linii wszystkie miasta, gdzie protest pojawił się na skutek procesów wewnętrznych (ilość protestujących obywateli osiągnęła przyjęty limit), oddzielone spacją, w kolejności w jakiej pojawiły się na wejściu. Jeśli takich nie ma, znak "-". W drugiej linii odpowiedź na pytanie czy dojdzie do stanu wyjątkowego "Tak" lub "Nie".

Założenia

0 < n <= 1000
1 < f <= 100
0 < a, c <= 1001
0 <= t <= 10^6
0 < p < 10^6
0 < n*p < 5*10^6
2 < długość nazwy miasta < 20

Przykład

Wejście:
5 2 2
Bitowice Bitostok Bitogrod Bitolas Bitowymost
2 4 6 3 1
10 8 5 5 6
1 25 0 33 2 40 30 5 4 9
0 0 0 8 8 8 6 6
7 9 8 1 4
3 1 2 3 0
24 1 0 3 4 7 Wyjście: Bitolas
Tak


Wyjaśnienie:

Do zamieszek oddolnych dochodzi tylko w miejscowości Bitolas. Ponieważ jednak Bitowymost ma współczynnik lojalności na poziomie 1, wiedząc o zamieszkach w Bitolesie również przyłącza się do protestu, mimo iż wcześniej obywatele nie byli do tego wystarczająco chętni. Teraz są dwa protestujące miasta, czyli osiągnięto limit stanu wyjątkowego.

 


Dodane przez:M. N.
Data dodania:2014-12-27
Limit czasu wykonania programu:0.100s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.