Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SIMREL - Przechodnie domknięcie

Dany jest zbiór liczb naturalnych A = {a1,..., an} i liczba naturalna k. Definiujemy relację R jako: ai R aj <=> |ai - aj| < k. Należy określić liczbę klas abstrakcji przechodniego domknięcia relacji R.

Wejście

W pierwszej linii podane są liczby n k (1<=n<=105, 1<=k<=1018). W drugiej linii podane są liczby a1... an (1<=ai<=1018).

Wyjście

Należy wypisać liczbę klas abstrakcji relacji p(R).

Przykład

Wejście:
5 10
1000 1020 1010 1007 2000

Wyjście:
3

Dodane przez:adrian
Data dodania:2007-03-09
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.