Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SIL - Pola Prostokątów

Zadanie PP

Pola Prostokątów

Napisz program, który dla dwóch prostokątów obliczy pole wyznaczonego przez nie obszaru

Wejście

Pierwszy wiersz zawiera 4 liczby: współrzędne odpowiednio lewego-dolnego i prawego-górnego rogu pierwszego prostokąta
Drugi wiersz zawiera 4 liczby: współrzędne odpowiednio lewego-dolnego i prawego-górnego rogu drugiego prostokąta

Wszystkie współrzędne są liczbami całkowitymi z przedziału od 0 do 32767

Wyjście

Twój program powinie zapisać na standardowym wyjściu jedną liczbę całkowitą - pole powierzchni sumy prostokątów

Przykład

Dla danych
1 1 3 3
2 0 5 2
poprawną odpowiedzią jest 
9

Dodane przez:Rafaello
Data dodania:2007-11-13
Limit czasu wykonania programu:0.180s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CSHARP CPP C99 CLPS JAVA NICE PAS-GPC PAS-FPC PERL RUBY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.