Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SIGMA_PL - Funkcja σ

Dla podanej liczby n wypisz wartość σ(n).

Input

W pierwszej linii liczba testów t (t<10001). W kolejnych t liniach liczba n (0<n<=10^9).

Output

W kolejnych t liniach wartość σ(n).

Example

Input:
3
1
6
8
Output:
1
12
15

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2010-02-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Kopia zadania SIGMA_EN z inną punktacją
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.