Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RTRW2 - Raz tak, raz wspak 2

 

Jasiu postanowił rozszerzyć ofertę (RTRW), w tym celu zakupił nową maszynę drukarską.
Teraz ma większe możliwości, może robić naklejki zewnętrzne i wewnętrzne także w powiększeniu.
W związku z tym szablony muszą być odpowiednio przygotowane w zależności od rodzaju naklejki i wymaganej skali.
Niestety Jasiu i tym razem nie posiada oprogramowania, zwraca się więc z prośbą do Ciebie.
Oto wytyczne: (niech k oznacza skalę naklejki):

1. Każdy szablon musi być przygotowany z wielkich liter alfabetu polskiego (bez znaków diaktrycznych)
lub odbić lustrzanych liter w przypadku naklejek wewnętrznych.

2. Wysokość szablonu (liczba wierszy) jest zależna od skali i wynosi 2*k+1.

3. Każda litera szablonu w skali powiększającej musi posiadać dokładnie k razy więcej znaków nie będących znakami białymi
aniżeli litera posiadająca tych znaków w skali 1:1.

4. Znaki poziomej kreski "_" zwielokrotniane są w poziomie, znaki pionowej kreski "|" należy powielać tylko w pionie,
znaki ukośne: "\" oraz "/" należy powielać po przekątnej zachowując proporcje.
Pozostałe komórki macierzy reprezentującej literę wypełniamy znakami spacji.

5. Jeśli w literze pionowa kreska występuje pod kreską poziomą (trzy litery: j, t, y), to dla naklejki zewnętrznej
rysowanie pionowych kresek należy zacząć w kolumnie: k + [k/2] + 1, gdzie [] oznacza część całkowitą z liczby.

6. Odstęp między literami wynosi k spacji, między wyrazami 3*k spacji.

7. Szablony dla naklejek wewnętrznych to szablony powstałe w wyniku odbicia lustrzanego szablonów dla naklejek zewnętrznych.

//--------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej zestaw sformatowanych liter dla naklejek zewnętrznych w skali 1:1 i 2:1.

skala 1:1

 __   __   __  __   __  __  __          _                    __   __   __   __  ___               __
|__| |__\ |   |  \ |_  |_  | _  |__| |  | |_/ |   |\/| |\ | |  | |__| |__| |__   |  |  | |  | \_/  /
|  | |__/ |__ |__/ |__ |   |__| |  | | _| | \ |__ |  | | \| |__| |    | \   __|  |  |__| |/\|  |  /_

skala 2:1

 ____  ____   ____  ____   ____  ____  ____        __       
|  | |  \  |   |  \  |   |   |    |  | |   | |  / |  
|____| |____ \ |   |   \ |__  |__  | __  |____| |   | |__/  |  
|  | |   / |   |   / |   |   |  | |  | |   | | \  |  
|  | |____/  |____ |____/  |____ |   |____| |  | | __ | |  \ |____
         ____  ____  ____  ____  ______             ____
|\ /| |\  | |  | |  | |  | |     |  |  | |  | \  /   /
| \/ | | \ | |  | |____| |____| |____   |  |  | |  |  \__/   / 
|  | | \ | |  | |    | \     |   |  |  | | /\ |   |   / 
|  | |  \| |____| |    |  \  ____|   |  |____| |/ \|   |  / __
//--------------------------------------------------------------------------------------------------


Wejście


Wejście składa się z pewnej liczby wierszy (nie więcej niż 100). W każdym wierszu znajduje się jeden zestaw danych.
Każdy zestaw składa się z liczby n, liczby k oraz napisu pod naklejkę.
Liczba n określa rodzaj zamawianej naklejki (1 - zewnętrzna, 2 - wewnętrzna). Jeśli n = 0 należy zakończyć wczytywanie.
Liczba k określa skalę k:1 w jakiej należy przygotować szablon (1 <= k <= 10)
Napis składa się z małych lub wielkich liter alfabetu polskiego (bez znaków diaktrycznych) lub znaku spacji i nie przekracza 1000 znaków.


Wyjście

 
Sformatowany napis podany na wejściu w zależności od rodzaju naklejki i podanej skali.
Każdy sformatowany napis w "osobnych 2*k+1 wierszach".

 

Przykład

Wejście

1 1 jeden bajt
1 2 dwa bajty
2 2 dwa bajty
1 3 trzy bajty
0

Wyjście

 _ __ __  __     __  __  _ ___
 | |_ | \ |_ |\ |  |__\ |__| | | 
_| |__ |__/ |__ | \|  |__/ | | _| | 
 ____       ____    ____   ____   __ ______    
|  \  |  | |  |   |  \  |  |   |   |  \  /
|   \ |  | |____|   |____ \ |____|   |   |   \__/ 
|   / | /\ | |  |   |   / |  |   |   |    | 
|____/  |/ \| |  |   |____/  |  | __ |   |    | 
    ______ __   ____   ____    ____       ____ 
\  /  |   |   |  |  /  |   |  | |  |  /  |
 \__/   |   |   |____| / ____|   |____| |  | /   |
 |    |   |   |  | \   |   |  | | /\ | \   |
 |    |   | __ |  |  \____|   |  | |/ \|  \____|
_________  ______  ______           ______    ______    ___  _________      
  |    |   |    /  \    /     |   \   |   |    |    |    \    /
  |    |   |    /   \   /     |    \  |   |    |    |    \   / 
  |    |______|   /    \___/      |______ \  |______|    |    |     \___/ 
  |    |  \    /     |       |    /  |   |    |    |      |  
  |    |  \   /      |       |    /  |   |    |    |      |  
  |    |   \  / ___    |       |______/   |   |  ___ |    |      |  

Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2012-07-26
Limit czasu wykonania programu:0.188s-4.563s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Własne
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.