Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RTRW - Raz tak, raz wspak

RAZ TAK, RAZ WSPAK

Jasiu kupił maszynę drukarską i postanowił robić naklejki na zamówienie. W ofercie ma naklejki zewnętrzne oraz wewnętrzne (lustrzane odbicie). Maszyna, w którą zainwestował Jasiu nie jest doskonała, ma pewne ograniczenia i wymaga przygotowania szablonu pod produkcję zamawianych naklejek. Każdy zamawiany napis w zaleźności od rodzaju naklejki trzeba przygotować pod potrzeby drukarki. Drukarka obsługuje tylko odpowiednio sformatowane szablony z wielkimi literami alfabetu polskiego (bez znaków diaktrycznych) lub odbicia lustrzane tychże liter.

Poniżej zestaw sformatowanych liter dla naklejek zewnętrznych.

 __   __   __  __   __  __  __          _                    __   __   __   __  ___               __  
|__| |__\ |   |  \ |_  |_  | _  |__| |  | |_/ |   |\/| |\ | |  | |__| |__| |__   |  |  | |  | \_/  /
|  | |__/ |__ |__/ |__ |   |__| |  | | _| | \ |__ |  | | \| |__| |    | \   __|  |  |__| |/\|  |  /_

Pomóż Jasiowi napisać program, który będzie odpowiednio formatował napisy pod naklejki zewnętrzne i wewnętrzne.

Wejście
Wejście składa się z pewnej liczby wierszy (nie więcej niż 100). W każdym wierszu znajduje się jeden zestaw danych.
Każdy zestaw składa się z liczby n oraz napisu pod naklejkę.
Liczba n określa rodzaj zamawianej naklejki (1 - zewnętrzna, 2 - wewnętrzna). Jeśli n=0 należy zakończyć wczytywanie.
Napis składa się z małych lub wielkich liter alfabetu polskiego (bez znaków diaktrycznych) oraz znaku spacji i nie przekracza 1000 znaków.

Wyjście
Sformatowany napis podany na wejściu w zależności od rodzaju naklejki.
Odstęp między literami - 1 znak spacji, odstęp między wyrazami - 3 znaki spacji
Każdy sformatowany napis w "osobnych trójwierszach".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykład

Input:

1 Ala ma kota
1 Mamuta tu maM
2 ambulance
2 Mamuta tu mam
0

Output:

 __    __     __     __ ___ __ 
|__| |  |__|  |\/| |__|  |_/ | | | |__|
| | |__ | |  | | | |  | \ |__| | | |
   __      ___ __  ___       __   
|\/| |__| |\/| | | | |__|  | | |  |\/| |__| |\/|
| | | | | | |__| | | |  | |__|  | | | | | |
__ __    __      __    __ 
 _|  | | /| |__|  | | | /__| |\/| |__|
__| __| |/ | | | __| |__| \__| | | | |
   __       ___  __ ___      __   
|\/| |__| |\/|  | | |  |__| | | | |\/| |__| |\/|
| | | | | |  |__| |  | | | |__| | | | | | |

Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2012-07-12
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Własne
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.