Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ROWNANIE - Równanie kwadratowe

Napisz program, który wyznacza liczbę pierwiastków rzeczywistych równania kwadratowego.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona, ale niewielka ilość zestawów danych. Każdy zestaw składać się będzie z 3 liczb rzeczywistych (współczynników A, B i C równania Ax^2 + Bx + C = 0) rozdzielonych spacjami. Poszczególne zestawy zostaną rozdzielone znakiem nowej linii. Można przyjąć, że A jest różne od zera.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ciąg liczbowy, którego i-ta pozycja jest równa liczbie pierwiastków rzeczywistych i-tego wczytanego z wejścia równania. Poszczególne liczby należy rozdzielić znakami nowej linii.

Przykład

Wejście:
0.3 0.3 0.4
0.5 1 0.5
-0.5 -0.5 0

Wyjście:
0
1
2


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2006-10-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

ukryj komentarze
2018-03-11 17:40:23
Tutaj się liczy liczbę miejsc zerowych, więc go delta :)
2018-03-04 21:53:23
Niezrozumiała treść zadania.
2018-02-02 21:01:26 anonimowy
Da się zrobić to w javie, ja zrobiłem
2018-01-28 01:42:30
Witam. Twój błąd leży w pętli 'for' dlaczego wykonujesz ją tylko 3 razy skoro ilość testów jest nieokreślona?
2018-01-02 14:29:17
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
float a, b, c;
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
cin >> a >> b >> c;
float delta = b * b - 4 * a*c;
if (delta < 0)
cout << "0" << endl;
else if (delta == 0)
cout << "1" << endl;
else
cout << "2" << endl;
}
return 0;
}

Nie rozumiem gdzie popełniam błąd?
2017-11-22 19:20:40
Witam, twój błąd polega na pytaniu ile razy chcesz powtarzać pętle. Zauważ, że w strumieniu wejśćia nie masz takiej liczby która by to definiowała, więc np. dla liczb z przykładu jako zmienna ile wczytasz 0,3. Staraj się umieszczać pytania na forum. Pozdrawiam, miłego wieczoru.
2017-11-11 15:15:45
Czy ktoś rozwiązał to zadanie w Javie? -.-
2017-07-27 14:26:38
WTF??

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <cmath>

using namespace std;


int main()
{
float a,b,c,delta;
int ile;
cin>>ile;

for(int i=1;i<=ile;i++)
{
cin>>a>>b>>c;
}

for(int i=1;i<=ile;i++)
{


delta = b*b-4*a*c;
if(delta<0)
{
cout<<"0"<<endl;
}
else if(delta==0)
{
cout<<"1"<<endl;


}
else if(delta>0)
{
cout<<"2 "<<endl;
}


}
return 0;
}
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.