Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ROWNANIE - Równanie kwadratowe

Napisz program, który wyznacza liczbę pierwiastków rzeczywistych równania kwadratowego.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona, ale niewielka ilość zestawów danych. Każdy zestaw składać się będzie z 3 liczb rzeczywistych (współczynników A, B i C równania Ax^2 + Bx + C = 0) rozdzielonych spacjami. Poszczególne zestawy zostaną rozdzielone znakiem nowej linii. Można przyjąć, że A jest różne od zera.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ciąg liczbowy, którego i-ta pozycja jest równa liczbie pierwiastków rzeczywistych i-tego wczytanego z wejścia równania. Poszczególne liczby należy rozdzielić znakami nowej linii.

Przykład

Wejście:
0.3 0.3 0.4
0.5 1 0.5
-0.5 -0.5 0

Wyjście:
0
1
2


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2006-10-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.