Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RODZ_TRO - Rodzaje trójkątów

Dla długości boków a, b i c wypisz rodzaj trójkąta.

Wejście

Nieznana liczba testów.

Każdy z nich składa się z trzech liczb: a, b i c (wszystkie < 10000).

Wyjście

Jedno słowo określające rodzaj trójkąta ("prostokatny", "rozwartokatny", "ostrokatny") lub "brak", jeśli taki trójkąt nie istnieje.

Przykład

Wejście:
1 1 10
3 4 5
2 3 4
7 7 7
Wyjście:
brak
prostokatny
rozwartokatny
ostrokatny

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2010-05-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.