Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RNO_SA - Porządek sufiksów

Dane: 
 - slowo s dlugosci n, nad alfabetem {a,b,c,...,z}; 
 - liczby naturalne 1 <= k_j <= n

Wynik
 - dla kazdej liczby k_j znajdz k_j-ty leksykograficznie sufiks slowa s
 
 
Na przyklad dla slowa
  s = alamakota
  
Kolejne sufiksy to
 1 : S_{ 8} : a
 2 : S_{ 4} : akota
 3 : S_{ 0} : alamakota
 4 : S_{ 2} : amakota
 5 : S_{ 5} : kota
 6 : S_{ 1} : lamakota
 7 : S_{ 3} : makota
 8 : S_{ 6} : ota
 9 : S_{ 7} : ta

Indeksy tych sufiksow to : 8, 4, 0, 2, 5, 1, 3, 6, 7.


Specyfikacja wejscie:
 1. W pierwszym wierszu dane jest slowo s o dlugosci 1 <= n <= 10^6
 2. W drugim wierszu znajduje sie liczba zapytan : 1 <= m <= n
 2. W kolejnych m wierszach dane sa liczby k_1, k_2, ..., k_m

Specyfikacja wyjscia:
 1. W osobnym wierszu, dla kazdego zapytania k_j wypisz indeks k_j-tego 
    leksykograficznie sufiksu slowa s.
    
    
----------------------
Przykladowe wejscie

alamakota
4
9
1
4
5

----------------------
Wyjscie

7
8
2
5
II Przyklad:

Dla slowa
   s = abaabaabbaababaabaa

mamy:

 1 : S_{18} : a
 2 : S_{17} : aa
 3 : S_{14} : aabaa
 4 : S_{ 2} : aabaabbaababaabaa
 5 : S_{ 9} : aababaabaa
 6 : S_{ 5} : aabbaababaabaa
 7 : S_{15} : abaa
 8 : S_{12} : abaabaa
 9 : S_{ 0} : abaabaabbaababaabaa
10 : S_{ 3} : abaabbaababaabaa
11 : S_{10} : ababaabaa
12 : S_{ 6} : abbaababaabaa
13 : S_{16} : baa
14 : S_{13} : baabaa
15 : S_{ 1} : baabaabbaababaabaa
16 : S_{ 8} : baababaabaa
17 : S_{ 4} : baabbaababaabaa
18 : S_{11} : babaabaa
19 : S_{ 7} : bbaababaabaa


Przykladowe wejscie:

abaabaabbaababaabaa
6
4
9
10
4
2
12


Wyjscie:
2
0
3
2
17
6

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2007-05-28
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.414s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Pochodzenie:Własne
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.