Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RNO_DOD - Proste dodawanie

Twoim zadaniem jest dodać wszystkie liczby całkowite podane na wejściu.

Wejście

W pierwszym wierszu znajduje się liczba t testów (0 < t < 100) Każdy test opisany jest w następujący sposób. W pierwszym wierszu dana jest liczba n - liczba liczb do zsumowania. Następnie podanych jest n liczb pooddzielanych spacją.

Przykład

Input:
2
5
1 2 3 4 5
2
-100 100

Output:
15
0

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2005-02-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.