Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RIEM - Pole paraboli

Jasiu jest bardzo dobrym uczniem i zawsze dostaje szóstki z matematyki. Tym razem jego zadaniem dodatkowym jest obliczenie pola ograniczonego osią OX, dwiema prostymi równoległymy do osi OY, przecinającymi oś OX w punktach x1 i x2, oraz wykresem funkcji kwadratowej. Nasz bohater znalazł ciekawy sposób na rozwiązanie tego problemu, ale nie ma 100% pewności, czy jego tok myślenia jest prawidłowy. Jako dobry kolega, pomóż biednemu Jasiowi zweryfikować wyniki, i napisz program, który wyznaczy szukane pole.

Input

W pierwszym wierszu dodatnia liczba naturalna t < 10000, określająca ilość zestawów danych.

Każdy zestaw danych składa się z następujących informacji:

w pierwszej linii znajdują się trzy liczby całkowite a, b i c, gdzie |a|, |b|, |c| < 10 oraz a ≠ 0, będące współczynnikami funkcji kwadratowej.

W drugiej linii dodatnia liczba naturalna n < 100, określająca liczbę zapytań.

W n kolejnych liniach dwie liczby całkowite x1 i x2, gdzie -1000 < x1 <=  x2 <1000.

Output

Dla każdego zestawu n wierszy.

W każdym wierszu jedna liczba wypisana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będąca szukanym polem.

Example

Input:

1
3 2 1
2
1 2
-1 100

 

Output:

11.00
1010101.00


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-08-05
Limit czasu wykonania programu:0.114s-0.742s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:Własne

ukryj komentarze
2013-09-23 21:52:02 Krzysztof Wicher
Dlaczego ten sam kod na long double dostaje WA a na czystym double AC?
2012-08-16 20:39:03 Piotr KÄ…kol
Tak, 8.17.
Jak masz jakieś większe problemy, to raczej na forum.

Ostatnio edytowany: 2012-08-16 20:39:41
2012-08-16 20:35:08 Krzysztof Jaskó³a
Ok, a czy dla danych a=1, b=-5, c=4, x1=0, x2=5 wynikiem ma być 8,17? Bo nie jestem pewny jak w takim przypadku zaznaczyć obszar.
2012-08-16 14:08:40 Marcin Kasprowicz
Pole jest zawsze nieujemne, musisz rozpatrzyć wszystkie możliwe przypadki.
2012-08-16 13:21:45 Krzysztof Jaskó³a
A jaki obszar bierzemy pod uwagę, jeżeli równanie ma jeden pierwiastek pomiędzy x1 i x2 lub dwa pierwiastki pomiędzy x1 i x2? Aha i czy pole pod osią OX liczy się jako pole ujemne, czy dodatnie?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.