Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PZPI4 - Jasio kłamczuszek

Jaś i Małgosia bawią się w prostą zgadywankę. Jaś wybiera sobie dowolną liczbę dodatnią całkowitą n, i udziela Małgosi dokładnie k podpowiedzi dotyczących wartości n. Zadaniem Małgosi jest odgadnięcie wartości n na podstawie uzyskanych podpowiedzi.

Małgosia ma często problem z odgadnięciem właściwej wartości n i zaczyna podejrzewać, iż Jasio czasem oszukuje, tzn. udziela jej czasem błędnych podpowiedzi. Nawiązał się między nimi następujący dialog:

  • [M] Jasiu, ty kłamiesz jak najęty!
  • [J] Nigdy mi tego nie udowodnisz.
  • [M] A właśnie, że udowodnię. Mogę nawet stwierdzić z całą pewnością, że w ostatniej rozgrywce skłamałeś pod rząd ...

No właśnie. Mając daną listę podpowiedzi Jasia, czy jesteś w stanie stwierdzić, ile razy co najmniej zdarzyło mu się skłamać pod rząd, tzn. jaka była najmniejsza możliwa długość najdłuższego ciągu kolejnych fałszywych podpowiedzi?

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę całkowitą t (t<=20). W kolejnych liniach podanych jest t przypadków testowych.

Każdy przypadek testowy rozpoczyna się od linii zawierającej liczbę całkowitą k, określającą liczbę podpowiedzi udzielonych przez Jasia (0<=k<=100000). Na każdej z k kolejnych linii podana jest dokładnie jedna podpowiedź. Podpowiedź i-ta z kolei jest postaci

operator li wartość_logiczna

gdzie operator oznacza jeden ze znaków < , > , lub =, li oznacza liczbę całkowitą (1<=li<=109), natomiast wartość_logiczna to dokładnie jedno ze słów tak lub nie. Podpowiedź uznajemy za prawdziwą, jeżeli wartość_logiczna jest poprawną odpowiedzią na pytanie: "Czy zachodzi relacja: n operator li?", a za fałszywą w przeciwnym wypadku.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego wypisz linię zawierającą dokładnie jedną liczbę całkowitą, określającą najmniejszą możliwą długość najdłuższego ciągu kolejnych fałszywych podpowiedzi Jasia.

Przykład

Wejście:
3
2
< 100 nie
> 100 nie
3
< 2 tak
> 4 tak
= 3 nie
6
< 2 tak
> 1 tak
= 1 tak
= 1 tak
> 1 tak
= 1 tak

Wyjście:
0
1
1

(Najdłuższy ciąg kłamstw ma wyznaczoną minimalną długość dla wartości n=100, n=5, n=1 w kolejnych przypadkach testowych).


Dodane przez:adrian
Data dodania:2005-05-19
Limit czasu wykonania programu:1s-1.460s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:I Pomorskie Zawody w Programowaniu Indywidualnym - fina³
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.