Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PZPI06_X - Kompresor prac domowych

W ramach proekologicznej akcji pod hasłem "szanuj lasy, oszczędzaj papier", Jaś postanowił ograniczyć zużycie papieru w procesie swojej edukacji. Niestety, jego pierwszy pomysł polegający na nieodrabianiu prac domowych spotkał się ze zdecydowaną dezaprobatą nauczycieli. Dlatego też zasmucony Jaś ograniczył się tylko do kompresji pracy domowej i potrzebuje w tym celu Twojej pomocy.

Twoim zadaniem jest skompresowanie podanego na wejściu tekstu pracy domowej, złożonego wyłącznie z małych liter alfabetu 'a'-'z'. Postać skompresowana musi być czytelna dla dekompresora (w który wyposażony został każdy nauczyciel Jasia).

Dekompresor przetwarza tekst znak po znaku, interpretując poszczególne znaki jako polecenia zgodnie z następującymi zasadami:

  • znak 'a'-'z': wypisz napotkaną literę,
  • znak '+', po którym następuje liczba naturalna n: wypisz ponownie n ostatnio wypisanych liter,
  • znak '-', po którym następuje liczba naturalna n: wymaż n ostatnio wypisanych liter.

Wartość liczby n nigdy nie może przekroczyć liczby dotychczas wypisanych znaków, a łączna liczba wymazywanych znaków nie może przekroczyć trzykrotności długości dekompresowanego pliku.

Wejście

Na wejściu podany jest ciąg znaków 'a'-'z' zakończony znakiem nowej linii, nie dłuższy niż 105 znaków.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać ciąg znaków w skompresowanej postaci. Postać skompresowana musi spełniać założenia podane w treści zadania.

Wynik

Liczba punktów przyznanych za rozwiązanie zadania jest równa stosunkowi długości tekstu skompresowanego do długości tekstu zdekompresowanego.

Przykład

Wejście:
abcabcabcabdddddd

Wyjście:
abc+3+6-1ddd+3

Wynik:
0.824


Dodane przez:adrian
Data dodania:2006-06-02
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.