Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PYROUN - Python: Zaokrąglanie

logo


Witajcie! Jest to kolejny z serii tutoriali uczący Pythona, a w przyszłości być może nawet Cythona i Numby. Jeśli chcesz nauczyć się nowych, zaawansowanych konstrukcji to spróbuj rozwiązać kilka następnych zadań. Powodzenia! 


Zostałeś poproszony o zaokrąglenie czasów zmierzonych przez sędziego do 20... nie, do 17... do 47? Do wielokrotności którejś z tych liczb.


Zadanie

Twoim celem jest zamiana czasu w sekundach na milisekundy, a następnie zaokrąglenie do wielokrotności podanego parametru (w milisekundach). Zaokrąglanie następuje w górę/dół według konwencji Pythona 2.x.


Format I/O

Dane wejściowe zawierają 100 linii. Każda linia zawiera dwie liczby, pierwsza rzeczywista (czas) a druga całkowita (parametr).

Dane wyjściowe zawierają 100 linii. Każda linia zawiera liczbę całkowitą.

Przykładowe dane są dostępne do pobrania.

 


Dodane przez:Arkadiusz Bulski
Data dodania:2015-01-28
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:PYTHON PYPY PYPY3 PYTHON3 PY_NBC
Pochodzenie::)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.