Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTWPZ073 - PTwPZ Telefony

Telefony

Treść

Jeszcze kilkanaście lat temu wykręcanie numeru telefonicznego było czynnością, która niejedną sekretarkę mogła przyprawić o ból palców. Niewygodne tarcze na aparatach i impulsowy wybór numerów powodowały, że nawiązanie połączenia trwało przesadnie długo, zwłaszcza gdy linia była zajęta i przy każdej próbie trzeba było wykręcać ten sam numer.

Dziś sytuacja jest o niebo lepsza. Wybór numeru odbywa się tonowo, a do dyspozycji mamy wygodne klawiatury. Jedną z ich charakterystycznych cech jest przyporządkowanie każdej cyfrze trzech lub czterech liter, tak jak w tabeli poniżej.

 Cyfra   Litery 
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ

Dzięki takiemu przyporządkowaniu pewne numery łatwiej jest zapamiętać jako tekst. Dla przykładu numer 252625682 może być reprezentowany przez tekst ALAMAKOTA. Takie udogodnienie ma jednak pewną wadę. Wszelkiego rodzaju formularze i inne dokumenty wymagają podania numeru w postaci cyfrowej, a to wymagałoby doskonałej pamięci lub użycia klawiatury telefonu. Napisz program, który będzie pomocny w takich sytuacjach, tzn. zamieni numer telefoniczny z postaci tekstowej na postać numeryczną.

Wejście

Dane podawane są na standardowe wejście. W pierwszym wierszu podana jest liczba N (1<=N<=20) zestawów danych. Dalej podawane są zestawy danych zgodnie z poniższym opisem:

Jeden zestaw danych

W pierwszym i jedynym wierszu zestawu danych podany jest ciąg wielkich liter alfabetu łacińskiego – tekstowa postać numeru telefonicznego. Długość ciągu jest nie mniejsza niż 4 i nie przekracza 20 znaków.

Wyjście

Wyniki programu powinny być wypisywane na standardowe wyjście. W kolejnych wierszach należy podać odpowiedzi obliczone dla kolejnych zestawów danych. Wynikiem dla jednego zestawu jest cyfrowa postać numeru telefonicznego podanego na wejściu.

Przykład

dane wejściowe:
2
ALAMAKOTA
BRZECZYSZCZYKIEWICZ

wynik:
252625682
2793299792995439429


Dodane przez:Michael Suchacz
Data dodania:2009-07-26
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Pochodzenie:Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.