Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTSUMY - Sumy

Napisz program wyznaczający wszystkie możliwe niemalejące ciągi składników naturalnych (składniki mogą występować wielokrotnie), które w sumie dają zadaną liczbę n.

Input

W pierwszej linii liczba testów t. W każdym z kolejnych t wierszy znajduje się tylko jedna liczba 1 ≤ n ≤ 20 .

Output

Dla każdego testu w oddzielnych liniach wszystkie możliwe zbiory liczb naturalnych, których elementy w sumie dają n. Ciągi powinny być podane w kolejności leksykograficznej, każdy ciąg w jednej linii.

Example

Input:
2
1
5

Output:
1

1 1 1 1 1 
1 1 1 2 
1 1 3 
1 2 2 
1 4 
2 3 
5 

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2006-01-29
Limit czasu wykonania programu:3s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.