Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTCLTZ - Problem Collatza

Dany jest ciąg xn określony rekurencyjnie:
x0=s,
xn+1=3*xn+1, jeśli xn jest nieparzyste i
xn+1=xn/2, jeśli xn jest parzyste

Napisz program, który oblicza pierwsze takie n, dla którego xn=1.

Wejście

 

W pierwszej linii liczba testów t. W każdym z t kolejnych wierszy jedna liczba całkowita s, 1 <= s <= 10000.

Wyjście

W każdej linii jedna liczba - obliczona wartość n.

Przykład

Wejście:
5
1 
2
8
3
567
Wyjście:
0
1
3
7
61

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2006-01-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.