Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTCLTZ - Problem Collatza

Dany jest ciąg xn określony rekurencyjnie:
x0=s,
xn+1=3*xn+1, jeśli xn jest nieparzyste i
xn+1=xn/2, jeśli xn jest parzyste

Napisz program, który oblicza pierwsze takie n, dla którego xn=1.

Wejście

 

W pierwszej linii liczba testów t. W każdym z t kolejnych wierszy jedna liczba całkowita s, 1 <= s <= 10000.

Wyjście

W każdej linii jedna liczba - obliczona wartość n.

Przykład

Wejście:
5
1 
2
8
3
567
Wyjście:
0
1
3
7
61

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2006-01-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

ukryj komentarze
2017-02-18 14:59:46
Dla tych co uczą się na postawie kursu np.M.Zelenta - trzeba napisać program, który wyliczy, który kolejny element ciągu da nam na podstawie dwóch podanych działań wynik jeden przyjmując, że pierwszy element ciągu to nasze podane s. Tym razem stosujemy tu rekurencje tak jakby do przodu - od pierwszego elementu do n-tego.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.