Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROGC05 - Wycinanie literek

Dla podanego wyrazu oraz podanej litery należy przepisać wyraz na wejście z pominięciem tej wskazanej litery.

Wejście

Dane wejściowe składają się z wielu linii. Każda linia ma następujący format:
c wyraz
gdzie c jest małą literą (a,...,z), natomiast wyraz jest napisem złożonym (również z liter a,....,z) o długości nie przekraczającej 100 znaków.

wyjście

Dla każdej linii wejściowej należy (w osobnej linii) przepisać na wyjście wyraz pomijając w nim litery równe c

Przykład

Wejście:
e dabdceaaaa
d acedaeadea
a dcabecdbeb
c abbbebebee
d bcbccebcca
e edbecedada
e acaddbacbd
e ccbeeabbec
e cbdebbcece
d cabdcdbace


Wyjście:
dabdcaaaa
aceaeaea
dcbecdbeb
abbbebebee
bcbccebcca
dbcdada
acaddbacbd
ccbabbc
cbdbbcc
cabcbace

Dodane przez:Darek Dereniowski
Data dodania:2007-12-02
Limit czasu wykonania programu:0.400s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.