Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROGC02 - Zliczanie wystąpień (kody ASCII)

Oblicz ilość poszczególnych kodów ASCII podanych na wejściu.

Wejście

Ciąg kodów ASCII.

Wyjście

ciąg par postaci

c l,

gdzie c jest numerem kodu ASCII, natomiast l jest liczbą wystąpień kodu c. Pary powinny znajdować się w oddzielnych liniach oraz powinny być posortowane względem kodów c. Jeśli dany kod ASCII nie pojawił się na wejściu, to nie należy odpowiedniej pary wypisywać na wyjściu.

Przykład 1

Wejście:
f;gg;a23;r req; re....q rq
reekkjkjk***7&&&$

Wyjście:
10 2
32 3
36 1
38 3
42 3
46 4
50 1
51 1
55 1
59 4
97 1
101 4
102 1
103 2
106 2
107 4
113 3
114 5

Przykład 2

Wejście:
753377 2007-03-31 18:03:10 Przecięcie w Zbiorze Odcinków	internal error 0.00 0k C++
753059 2007-03-31 15:51:07 Przecięcie w Zbiorze Odcinków	wrong answer 0.25 5.6M C++

Wyjście:
9 2
10 2
32 20
43 4
45 4
46 3
48 15
49 6
50 3
51 8
53 7
54 1
55 7
56 1
57 1
58 4
67 2
77 1
79 2
80 2
90 2
97 2
98 2
99 6
100 2
101 9
103 1
105 9
107 3
108 1
110 6
111 4
114 10
115 1
116 1
119 6
122 4
153 2
179 2
195 2
196 2

Dodane przez:Darek Dereniowski
Data dodania:2007-11-05
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.