Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PROGC01 - Zliczanie linii

Napisz program, który obliczy liczbę linii pojawiających się na wejściu.

Wejście

Plik tekstowy.

Wyjście

Liczba linii w pliku wejściowym.

Przykład

Wejście:
ala
ma

kota

Wyjście:
4

Dodane przez:Darek Dereniowski
Data dodania:2007-10-28
Limit czasu wykonania programu:0.666s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.