Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PRIME_T - Liczby Pierwsze

Sprawdź, które spośród danych liczb są liczbami pierwszymi

Input

n - liczba testów n<100000, w kolejnych liniach n liczb z przedziału [1..10000]

Output

Dla każdej liczby słowo TAK, jeśli liczba ta jest pierwsza, słowo: NIE, w przeciwnym wypadku.

Example

Input:
3
11
1
4

Output:
TAK
NIE
NIE

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2004-10-19
Limit czasu wykonania programu:5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.