Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PRIME_T - Liczby Pierwsze

Sprawdź, które spośród danych liczb są liczbami pierwszymi

Input

n - liczba testów n<100000, w kolejnych liniach n liczb z przedziału [1..10000]

Output

Dla każdej liczby słowo TAK, jeśli liczba ta jest pierwsza, słowo: NIE, w przeciwnym wypadku.

Example

Input:
3
11
1
4

Output:
TAK
NIE
NIE

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2004-10-19
Limit czasu wykonania programu:5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

ukryj komentarze
2018-06-03 10:33:50
Ogólnie program na moim kompie działa ale nie wiem czemu strona nie chcę mi zaliczyć :C
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int prime[100],lp,j=1,block=1,s=100;
cin>>lp;
for (int i=0;i<lp;i++) {
if (block==1) cin>>prime[s-99];
block=0;
s++;
for (int sztos=0;sztos<j;sztos++) {
j++;
if (j>=prime[i+1]) {cout<<"TAK"; block=1;j=1;};
if (block==0) {
if (prime[i+1]%j==0) {cout<<"NIE";block=1;j=1;};
};};}
return(0);}
2018-05-26 00:14:14
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int n;
int liczba;
cout<<"Podaj liczbe powtozen"<<endl;
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
cout<<"podaj liczbe"<<endl;
cin>>liczba;
if(liczba%2==0 || liczba%3==0){cout<<"NIE"<<endl;}
else{cout<<"TAK"<<endl;}
}
return 0;
}
ten kompilator jest debilny wszystko działa poprawnie a i tak jęczy że błędna odpowieć
ktoś ma pomysł?
2018-05-23 12:18:18
Czy spotkal sie ktos z nastepujacymi bledami i moze powiedziec jak je rozwiazac
prog.cs(2,0): error CS1525: Unexpected symbol `Microsoft'
prog.cs(4,0): error CS1024: Wrong preprocessor directive
prog.cs(6,86): error CS1009: Unrecognized escape sequence `\L'
Program kompilowany w C# VS2015
2018-05-16 10:03:50
Pizda kwas program działa ale to coś ofc nie chce przyjąć bo tak
2018-04-12 04:44:40
#include <iostream>
using namespace std;
int number,is_prime;

bool prime(int number){
for(int i=2;i<number;i++){
if(number%i);
else return 0;
}

}
int main() {
while(1){
cin>>is_prime;
prime(is_prime)?cout<<"TAK"<<endl:cout<<"NIE"<<endl;
}
}
2018-04-09 14:19:01
czy ktoś mi powie co jest nie tak ??
w CodeBLOX działa

#include <iostream>

using namespace std;


int sprawdz(int n)
{
int suma=0;
int temp=0;
int i=1;
for(i; i<=n;i++ )
if (n%i==0)
suma++;
if(suma==2)
temp=1;
else
temp=2;
return temp;
}


int main()
{
int a,d;

cin>>d;
if((d>1)&&(d<9999))
{
int *tab=new int[d];
for(int i=0;i<d;i++)
{
cin>>a;
if((a>1)&&(a<10000))
tab[i]=sprawdz(a);
else break;
}

for(int j=0;j<d;j++)
if((a>1)&&(a<10000))
if(tab[j]==1)
cout<<"TAK"<<endl;
else
cout<<"NIE"<<endl;
delete [] tab;
}
return 0;
}
2018-03-23 19:39:47
Przez moją nieuwagę namęczyłem się co nie miara, a błąd polegał tylko na tym, że zamiast "NIE, TAK" w kodzie miałem "nie, tak".
2018-03-17 22:25:11
Dlaczego tutaj wyskakuje błędna odpowiedz, a w Codeblocks działa poprawnie?


#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int liczby[100000],n;

int main()
{
cout<<"Podaj ilosc liczb do sprawdzenia: " ;
cin>>n;
if ((n<100000)&&(n>0))
{
for (int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"Podaj liczbe 1..10000: ";
cin>>liczby[i];
if ((liczby[i]>10000)|| (liczby[i]<=0))
{
cout<<"Niepoprawna liczba";
exit(0);
}
}

for (int i=0;i<n;i++)
{
if (liczby[i]==2 || (liczby[i]%liczby[i]==0) && (liczby[i]%2!=0 && liczby[i]!=1))
{
cout<<"TAK"<<endl;
}
else
{
cout<<"NIE"<<endl;
}
}
}
else
{
cout<<"Niepoprawna liczba"<<endl;
}


return 0;
}
2018-03-13 20:11:31
Ktoś mi wytłumaczy co robię źle? Dlaczego błędna odpowiedź?

#include <iostream>

using namespace std;

bool czyPierwsza(int x){

if(x==1) return false;
int y = x/2;
for(int i = 2; i<=y; i++){
if(x==2)return true;
else if(x%i==0) return false;
}

return true;
}

int n;

int main()
{
cin >> n;
if(!(n<100000)) return 0;
int tab[n];
for(int i = 0; i<n; i++){
cin >> tab[i];
if(!(0<tab[i] && tab[i]<=100000)) return 0;
}

for(int i = 0; i<n; i++){
if(czyPierwsza(tab[i])) cout << "Tak";
else cout << "Nie";
cout << endl;
}

return 0;

}
2018-02-24 16:42:07


Ostatnio edytowany: 2018-02-28 13:32:25
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.