Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PRACA - Praca domowa

Jak wszyscy już wiemy Jasio bardzo lubi matematykę. Niestety do czasu zadania pracy domowej.. Jest ona łatwa, nudna i niekiedy bardzo czasochłonna. Nauczyciel Jasia pod koniec każdej lekcji dyktuje uczniom numery zadań z podręcznika do samodzielnej pracy w domu. Zadaje bardzo dużo. Czasem nawet dyktuje jeden numer kilka razy. Nie żeby miał problemy z pamięcią, ale oznacza to aby dzieci zrobiły dane zadanie na kilka sposobów, co jest bardzo rozwijające. Jasiowi te zadania nie sprawiają trudności, ale coś trzeba zrobić, żeby nie wzbudzić podejrzeń. A gdyby tak zrobić tylko zadania z numerami z pewnego przedziału? No tak, ale ile ich będzie?

Wejście

Na wejściu podana jest liczba testów T<=10. Każdy test zaczyna się dwiema liczbami: n<=1000000, która oznacza ilość podyktowanych numerów zadań, oraz k<=n, która wskazuje na przedział [0..k] do którego należą numery zadań. Następnie podana jest liczba q<=100000, wskazująca na ilość zapytań Jasia. Każde zapytanie składa się z dwóch liczb: a oraz b (wiadomo, że a<=b).

Wyjście

Dla każdego zapytania w każdym teście, należy wypisać jedną liczbę, która stanowi odpowiedź, ile z podyktowanych n numerów zadań należy do przedziału [a..b].

Przykład

Wejście:
1
8 5
2 5 3 0 2 3 0 3
2
1 3
3 5
Wyjście: 5
4

Dodane przez:Adam Bąk
Data dodania:2011-06-29
Limit czasu wykonania programu:0.127s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:własny problem
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.