Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0604A - Średnia arytmetyczna

W tablicy n liczb całkowitych dodatnich znajdź tę, której wartość jest najbliższa warości średniej z wszystkich liczb.

Input

Najpierw t < 101 - liczba testów. W kolejnych liniach, dla każdego testu, liczba 0 < < 100 i n liczb całkowitych dodatnich nie większych niż 100.

Output

Dla każdego testu, w kolejnych liniach, jedna liczba - pierwszy element tablicy, którego wartość jest najbliższa wartości średniej.

Example

Input:
3
4 1 2 3 4 
4 4 3 2 1
4 0 3 2 4

Output:
2
3
2

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2006-11-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.