Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0602D - ROL (k)

Przesuń elementy tablicy cyklicznie w lewo o zadaną liczbę miejsc.

Input

Najpierw dwie liczby n i k takie, że 1 < k < n < 10000, a następnie w kolejnym wierszu n liczb.

Output

W jednym wierszu n liczb w zmienionym porządku (przesuniętych cyklicznie o k miejsc).

Example

Input:
5 3
1 2 3 4 5

Output:
4 5 1 2 3

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2007-01-21
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Praktyka Programowania 2006
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.