Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0602B2 - Tabelki liczb II

Przesuń elementy w tablicy w taki sposób, jak pokazano w przykładzie (przesuwaj kolumny, naprzemian w dół i w górę).

Wejście

Najpierw t - liczba testów. Następnie dla każdego testu dwie liczby l i k - odpowiednio liczba wierszy i kolumn w tablicy - następnie l wierszy po k liczb całkowitych, 3 ≤ l , k ≤ 100 .

Wyjście

Dla każdego testu l wierszy po k liczb w zmienionym porządku.

Przykład

Wejście:
2
3 4
9 39 50 25 
3 31 26 33 
2 44 13 6 
4 3
9 39 50 
25 3 31 
26 33 2 
44 13 6 
Wyjście:
25 31 39 33
9 44 50 6
3 2 26 13
6 3 39
9 33 50
25 13 31
26 44 2

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2006-11-06
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Praktyka Programowania 2006
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.