Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0602B - Tabelki liczb

Przesuń elementy w tablicy w taki sposób, jak pokazano w przykładzie (obróć ramkę w lewo).

Wejście

Najpierw t - liczba testów. Następnie dla każdego testu dwie liczby l i k - odpowiednio liczba wierszy i kolumn w tablicy - następnie l wierszy po k liczb całkowitych, 3 <= l, k <= 100.

Wyjście

Dla każdego testu l wierszy po k liczb w zmienionym porządku.

Przykład 1

Wejście:
1
3 3
1 2 3
4 5 6 
7 8 9 

Wyjście:
2 3 6 
1 5 9
4 7 8 

Przykład 2

Wejście:
1
3 5
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 0
1 2 3 4 5

Wyjście:
2 3 4 5 0
1 7 8 9 5
6 1 2 3 4 

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2006-11-06
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Praktyka Programowania 2006
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.