Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0602A - Parzyste nieparzyste

Wczytaj ciąg liczb. Następnie wypisz wczytane liczby w taki sposób, aby najpierw pojawiły się te, które wystąpiły na pozycjach parzystych, a następnie te, które wystąpiły na pozycjach nieparzystych; z zachowaniem pierwotnej kolejności w obrębie obu grup. Numerujemy od 1.

Wejście

Najpierw t - liczba testów. Następnie dla każdego testu liczba n i n liczb, n <= 100.

Wyjście

Dla każdego testu n liczb w opisanym porządku.

Przykład

Wejście:
2 
4 1 2 3 5
3 9 8 7 

Wyjście:
2 5 1 3
8 9 7

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2006-11-06
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Praktyka Programowania 2006
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.