Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0601B - Podzielność

Wypisz wszystkie liczby ai podzielne przez x i niepodzielne przez y, gdzie 1 < ai < n < 100000.

Wejście

Najpierw w oddzielnej linii t liczba przypadków testowych następnie w kolejnych t liniach liczby n x y.

Wyjście

W kolejnych t liniach oddzielone pojedynczym odstępem liczby spełniające warunki zadania wypisane od najmniejszej do największej.

Przykład

Wejście:
2 
7 2 4
35 5 12
Wyjście:
2 6 
5 10 15 20 25 30

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2006-10-30
Limit czasu wykonania programu:5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Praktyka programowania 2006
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.