Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0506A - Sort 1

Dana jest lista punktów na płaszczyżnie. Posortuj je względem odległości od środka układu współrzędnych w metryce euklidesowej.

Wejście

W pierwszej linii liczba testów t (t < 100). Dla każdego testu najpierw n (1 ≤ n ≤ 1000) - liczba punktów i w kolejnych n liniach opis każdego punktu w formacie:
nazwa x y
gdzie nazwa jest unikalnym dla każdego testu ciągiem co najwyżej 10 liter alfabetu łacińskiego, a x i y są współrzędnymi punktu. Obie współrzędne są całkowite oraz -1000 ≤ x, y ≤ 1000. Kolejne testy oddzielone są jednym pustym wierszem. Żadne 2 punkty nie leżą w tej samej odległości od środka układu współrzędnych.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego w kolejnych n liniach posortowane punkty. Po każdym przypadku testowym jedna linia odstępu.

Przykład

Wejście:
2
3
A 0 0
C 5 5
B 1 -1

1 
X 1 1

Wyjście:
A 0 0
B 1 -1
C 5 5

X 1 1

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2005-12-09
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.