Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0504D - Reprezentacja liczb typu float

Napisz funkcję

void printfloat(float);

która dla zadanej liczby typu float wypisze jej reprezentację szesnastkową.

Wejście

W pierwszej linii liczba testów t, w kolejnych t wierszach jedna liczba zmiennoprzecinkowa w zakresie typu float.

Wyjście

W kolejnych t wierszach odzielone pojedynczymi spacjami bajty reprezenacji kolejnych liczb, w kolejności od najstarszego bajtu.

Przykład

Wejście:
5
1 
-1 
0 
123.125 
-345

Wyjście:
3f 80 0 0 
bf 80 0 0 
0 0 0 0 
42 f6 40 0 
c3 ac 80 0 


Dodane przez:kuszi
Data dodania:2005-11-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG CPP14 COBOL COFFEE D-DMD D-CLANG DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Praktyka programowania 2006

ukryj komentarze
2018-03-06 00:46:29
Dodatkowe testy, jak nie działa:
0.375 => 0x3e c0 0 0
0.25 => 0x3e 80 0 0
2017-11-06 01:47:32


Ostatnio edytowany: 2017-11-06 02:38:44
2017-10-16 05:14:13
Potrzebujemy wszystkie testy!!
2017-04-06 14:17:34
Wszystko działa jak należy, ale kiedy wpisuję jako separator dziesiętny kropkę zamiast przecinka to program się sypie. Ktoś wie jak w javie zmienić separator?
2016-12-25 13:25:10
nudne...?
Sprobuj: rzutowanie na char a potem na int...
2016-12-21 11:21:10
Można więcej testów prosić? Przechodzi mi testowe i zastanawiam się nad tym czy mój program źle to wypisuje czy mam inny błąd...
2016-08-08 17:52:42
https://www.youtube.com/watch?v=MIrQtuoT5Ak
2012-09-08 18:50:10 Krzysztof Jaskó³a
Może być to cenna informacja dla tych, którzy nie rozumieją skąd biorą się takie wyniki: http://en.wikipedia.org/wiki/Single-precision_floating-point_format
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.