Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0504D - Reprezentacja liczb typu float

Napisz funkcję

void printfloat(float);

która dla zadanej liczby typu float wypisze jej reprezentację szesnastkową.

Wejście

W pierwszej linii liczba testów t, w kolejnych t wierszach jedna liczba zmiennoprzecinkowa w zakresie typu float.

Wyjście

W kolejnych t wierszach odzielone pojedynczymi spacjami bajty reprezenacji kolejnych liczb, w kolejności od najstarszego bajtu.

Przykład

Wejście:
5
1 
-1 
0 
123.125 
-345

Wyjście:
3f 80 0 0 
bf 80 0 0 
0 0 0 0 
42 f6 40 0 
c3 ac 80 0 


Dodane przez:kuszi
Data dodania:2005-11-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Praktyka programowania 2006
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.