Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0504B - StringMerge

Napisz funkcję:

char* string_merge(char *, char *);

która sklei ze sobą dwa łańcuchy biorąc na przemian po jednym znaku z każdego łańcucha i umieści w nowej dynamicznie alokowanej tablicy znaków, do której zwróci wskaźnik. Należy wziąć po tyle znaków ile jest w krótszym łańcuchu.

Input

 

W pierwszej linii liczba testów t, w kolejnych liniach po dwa łańcuchy znaków odzielone spacją.

Output

W każdej linii jeden łańcuch, wynik działania funkcji string_merge.

Example

Input:
4
a bb
abs sfd
ewr w
wqeqweqweq eqweqwe
Output:
ab
asbfsd
ew
weqqewqewqewqe


Dodane przez:kuszi
Data dodania:2005-11-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Praktyka Programowania 2005
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.