Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PP0501A - NWD

Napisz funkcję:

 int nwd(int a, int b);

która oblicza największy wspólny dzielnik liczb a i b,

 0 <= a,b <= 1000000

Input

 

W pierwszej linii liczba testów t, w kolejnych liniach po dwie liczby w każdym wierszu.

Output

W każdej linii jedna liczba - wynik działania funkcji nwd

Example

Input:
5
1 4
4 1
12 48
48 100
123456 653421

Output:
1
1
12
4
3

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2005-11-08
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Praktyka Programowania 2005

ukryj komentarze
2017-07-24 20:17:31
Witam mam problem z kompilatorem, gdy wrzucam swój kod pisany w C++ kompilator wyświetla poniższy log.

gcc -c -pipe -O2 test.adb
test.adb:5:01: compilation unit expected
test.adb:8:01: illegal character, replaced by "("
test.adb:14:01: illegal character, replaced by ")"
test.adb:17:01: illegal character, replaced by "("
test.adb:24:09: illegal character, replaced by "("
test.adb:25:41: == should be =
test.adb:26:17: illegal character, replaced by "("
test.adb:29:17: illegal character, replaced by ")"
test.adb:32:09: illegal character, replaced by ")"
test.adb:33:01: illegal character, replaced by ")"
gnatmake: "test.adb" compilation error
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.