Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POLIBIUS - Szachownica Polibiusza

Twoim zadaniem jest zaszyfrowanie wiadomości za pomocą Szachownicy Polibiusza.

Wejście

W pierwszym wierszu znajduje się liczba testów t (t ≤ 105).

W kolejnych t liniach znajdują się wiadomości do zaszyfrowania składające się wyłącznie z wielkich liter, spacji oraz enterów.

Wyjście

Dla każdego testu jedna linia z zaszyfrowaną wiadomością.

Punktacja

Liczbą punktów jest długość kodu (włącznie z białymi znakami).

Przykład

Input
4
SKRACANIE JEST FAJNE
NIE NIE JEST
SPROBUJ I SAM SIE PRZEKONAJ
JI IJ JI IJ
Output: 43 25 42 11 13 11 33 24 15 24 15 43 44 21 11 24 33 15
33 24 15 33 24 15 24 15 43 44
43 35 42 34 12 45 24 24 43 11 32 43 24 15 35 42 55 15 25 34 33 11 24
24 24 24 24 24 24 24 24

Uwaga

Limit długości kodu to 500B, więc dla pewności zapiszcie swoje kody przed wysłaniem, aby ich nie utracić w razie przekroczenia limitu.


Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2010-02-05
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego500B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 D PAS-GPC PAS-FPC
Pochodzenie:Polska wersja zadania POLYBIUS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.