Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POLA - Zraszacze

Ogrodnik kupił dwa zraszacze do swojego nowego ogrodu. Każdy ze zraszaczy nawadnia glebę wokół siebie. Nawadniane obszary to koła o znanych promieniach. Jeden działa rano a drugi wieczorem. Żeby zaplanować, ile różnych gatunków roślin może posadzić, ogrodnik chce wiedzieć, jaki obszar będzie nawadniany tylko rano, jaki tylko wieczorem, a jaki rano i wieczorem. Po jakimś czasie szukania w internecie, znalazł wzór na obliczenie powierzchni części wspólnej kół, jednak z jakiegoś powodu nie znalazł wzoru, który pomógłby mu obliczyć pozostałe 2 obszary.

Input

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę testów t (t<1001). W kolejnych t liniach znajduje się 6 liczb całkowitych: x1, y1, r1, x2, y2 i r2 (wszystkie < 10001), które oznaczają odpowiednio: współrzędne i promień pierwszego zraszacza, współrzędne i promień drugiego zraszacza. π=3.141592653589793238462643383279.

Output

Dla każdego testu wypisz wartość bezwzględną różnicy pola powierzchni, która będzie nawodniona tylko rano i tej, która będzie nawodniona tylko wieczorem. Zaokrąglij wynik do dwóch miejsc po przecinku.

Punktacja

Wynik to długość kodu.

Przykład

Input:
1
2 2 4 5 2 3
Output:
21.99

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2010-06-01
Limit czasu wykonania programu:3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 D PAS-GPC PAS-FPC
Pochodzenie:Polska wersja zadania SQDIFF (autor - Spooky)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.