Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PLUSYJOU - Ile plusów

Jasio, jak wiemy, jest dziwnym chłopcem.

Narysował macierz wypełnioną jedynkami oraz zerami. Teraz zastanawia się ile plusów posiada ta macierz.

Plus można zdefiniować inaczej jako kwadrat o boku długości nieparzystej, w którym środkowy rząd oraz kolumna jest wypełniona jedynkami, reszta zerami.

Dla przykładu:

00100
00100
11111
00100
00100

ta macierz zawiera 2 plusy, jeden w drugim, o długości 5 oraz 3.

Input

Pierwszy wiersz zawiera liczbę N (N<=2000), wymiary macierzy.

Następnie podana macierz o długości boku N.

Output

Liczba plusów w danej macierzy

Example

Input:
8
00010000
00010000
00010000
11111111
00010000
00010010
00010111
00010010
Output: 3

Dodane przez:Krzysztof Lewko
Data dodania:2011-08-21
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.