Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PIER1 - Pierwiastki z 1

Wyznacz wszystkie liczby zespolone które podniesione do potęgi n dadzą w wyniku 1. W kolejności: Najpierw liczby z nieujemną częścią zespoloną posortowane malejąco według części rzeczywistej,potem z ujemn częścią zespoloną posortowane rosnąco według części rzeczywistej.

Input

W pierwszej linii liczba zestawów testowych t (t <103). W kolejnych t liniach jedna liczba całkowita n  (0<n<105).

Output

Dla każdego przypadku testowego w  osobnych liniach wypisz część rzeczywistą i część urojoną liczby (z dokładnością do 10 miejsc po przecinku, oddzielone spacją).

Example

Input:
3
1
2
3 Output:
1.0000000000 0.0000000000
1.0000000000 0.0000000000
-1.0000000000 0.0000000000
1.0000000000 0.0000000000
-0.5000000000 0.8660254037
-0.5000000000 -0.8660254037

Dodane przez:Marcin Augustynowicz
Data dodania:2013-08-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:Mój własny problem.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.