Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PICIRC - Punkty w okręgu

Dane są: okrąg o środku o=(xo, yo) i promieniu r oraz n punktów pi=(xi, yi). Dla każdego punktu pi sprawdź, jego położenie względem okręgu o.

Wejście

W pierwszej linii 3 liczby całkowite z przedziału [-10000, 10000] będące współrzędnymi środka okręgu i jego promieniem. Następnie n - liczba punktów i w kolejnych n liniach po dwie liczby całkowite będące współrzędnymi kolejnego punktu.

Wyjście

Dla każdego punktu w osobnej linii jedna litera:
I, jeśli punkt leży w obszarze wewnętrznym okręgu
O, jeśli punkt leży w obszarze zewnętrznym okręgu
E, jeśli punkt leży na okręgu

Przykład

Wejście:
5 5 2
4
0 0
6 5 
5 7 
5 5
Output:
O
I
E
I

Dodane przez:kuszi
Data dodania:2009-12-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.