Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PI - Liczba π

Dla danej liczby n wypisz π (pi) z dokładnością n cyfr po przecinku.

Input

W pierwszej linii liczba testów t (t<101). W kolejnych t liniach liczba n (0<n<10001).

Output

Liczba π (pi) z dokładnością n cyfr po przecinku (bez zaokrąglania).

Example

Input:
3
1
2
3
Output: 3.1
3.14
3.141

Dodane przez:Piotr Kąkol
Data dodania:2010-02-14
Limit czasu wykonania programu:3.687s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP C99 D PAS-GPC PAS-FPC
Pochodzenie:π
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.