Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PASTAB4 - Histogram z liczb

Napisz program, który wyświetli histogram dla liczb podanych na wejsciu. Dane należy odczytywać do końca pliku. Wykorzystaj rozwiązanie poprzedniego zadania, zastępując wyświetlanie wyników poniższym fragmentem kodu. Uzupełnij listę zmiennych i dodaj stałą o nazwie SZEROKOSC równą 30.

  {znajdz najwieksza liczbe wystapien}
  maksimum := tablica[-MAX];
  for i:=-MAX to MAX do
    if tablica[i]>maksimum then
      maksimum:=tablica[i];

  {jesli byla chociaz jedna liczba wypisz histogram}
  if (maksimum>0) then
    for i:=-MAX to MAX do
    begin
      {dla kazdej linii wypisz liczbe na 4 polach, kreske, odpowiednia ilosc gwiazdek i kreske na koncu}
      write(i:4,':|');

      {gwiazdek - proporcjonalnie do wartosci maksymalnej}
      ile:= round(SZEROKOSC*tablica[i] / maksimum);

      for j:=1 to SZEROKOSC do
        if (j<=ile) then
          write('*')
        else
          write(' ');
      writeln('|');
    end;

Wejście

Wiersze z liczbami całkowitymi z przedziału < -10, 10 >

Wyjście

21 wierszy, w każdym kolejna liczba z przedziału na 4 polach, dwukropek, kreska, odpowiednia ilość gwiazdek i kreska na końcu.

Przykład 1

Wejście:
5
2
-7
-3
0
0
-3
2
1
2

Wyjście:
 -10:|               |
 -9:|               |
 -8:|               |
 -7:|**********          |
 -6:|               |
 -5:|               |
 -4:|               |
 -3:|********************     |
 -2:|               |
 -1:|               |
  0:|********************     |
  1:|**********          |
  2:|******************************|
  3:|               |
  4:|               |
  5:|**********          |
  6:|               |
  7:|               |
  8:|               |
  9:|               |
 10:|               |

Przykład 2

Wejście:
-10
-9
-9
-8
-8
-8
-7
-7
-7
-7
-6
-6
-6
-6
-6
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Wyjście:
 -10:|*               |
 -9:|***              |
 -8:|****             |
 -7:|******            |
 -6:|*******            |
 -5:|*********           |
 -4:|**********          |
 -3:|***********          |
 -2:|*************         |
 -1:|**************        |
  0:|****************       |
  1:|*****************       |
  2:|*******************      |
  3:|********************     |
  4:|*********************     |
  5:|***********************    |
  6:|************************   |
  7:|**************************  |
  8:|***************************  |
  9:|***************************** |
 10:|******************************|

Przykład 3

Wejście:
5
-1
0
3
3
-1
0
1
0
1
-1
0
2
0
-2
3
1
-1
0
4
0
4
1
0
0
-1
1
1
0
0
1
-3
3
3
0
0
-1
2
0
2
1
0
-1
1
0
-1
2
-2
2
2
2
2
-1
-2
2
-2
-1
2
-3
0
2
-2
0
0
1
-1
1
2
0
3
1
0
-1
-1
0
-2
-1
2
1
0
-1
2
-1
-1
-1
3
2
0
0
1
-1
1
-1
4
1
0
-2
2
2
2
Wyjście:
 -10:|               |
 -9:|               |
 -8:|               |
 -7:|               |
 -6:|               |
 -5:|               |
 -4:|               |
 -3:|**              |
 -2:|********           |
 -1:|***********************    |
  0:|******************************|
  1:|******************      |
  2:|*********************     |
  3:|********           |
  4:|***              |
  5:|*               |
  6:|               |
  7:|               |
  8:|               |
  9:|               |
 10:|               |

Dodane przez:Jacek Dąbrowski
Data dodania:2008-11-11
Limit czasu wykonania programu:0.800s
Limit długości kodu źródłowego10000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.