Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PASTAB2 - Warunek w tablicy

Napisz program, który wczyta n liczb całkowitych, a następnie wyświetli te, które spełniają podany warunek.

Do wczytywania liczb wykorzystaj fragment rozwiązania poprzedniego zadania. Następnie wczywaj znak określający warunek i przejrzyj tablicę od początku do końca wypisując te elementy, które go spełniają.

Wejście

W pierwszym wierszu n < 1000. W kolejnych n wierszach liczby całkowite z zakresu typu longint. Następnie jeden wiersz postaci:

 • < x, albo:
 • > x

Wskazówka: wczytaj znak oraz x po wczytaniu liczb tablicy instrukcją readln(znak, x); (zakładając znak: char oraz x:longint)

var tab:array[1..1000] of longint;
  i,ile:integer;
  c:char;
  x: longint;

begin
  readln(ile);
  for i:=1 to ile do
    readln(tab[i]);

  readln(c, x);
  if (c='>') then
    {dla i od 1 do ile}
       {jesli tab[i] jest wieksze od x}
          {wypisz tab[i]}

  {jesli c = '<' to...}
end.

Wyjście

Elementy z tablicy podanej na wejściu, które spełniają podany warunek.

Przykład 1

Wejście:
5
2
7
0
6
2
> 4

Wyjście:
7 
6

Przykład 2

Wejście:
5
2
7
0
6
2
< 3

Wyjście:
2
0
2

Dodane przez:Jacek Dąbrowski
Data dodania:2008-11-11
Limit czasu wykonania programu:0.200s
Limit długości kodu źródłowego10000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.