Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PASCHAR5 - Szyfrowanie ROT13

Szyfr ROT

Przeczytaj opis szyfrowania ROT13: http://pl.wikipedia.org/wiki/ROT13 .

Napisz program, który będzie kodował wszystkie wprowadzone litery (małe i wielkie, ale tylko litery!) szyfrem ROT13. Natomiast wszystkie cyfry - analogicznym szyfrem ROT5. Możesz użyć poniższego szkieletu programu.

var c : char;
  numer : integer;

begin

  {w petli ma byc:
   wczytywanie c (jest)
   kodowanie malych liter (jest)
   kodowanie wielkich liter (napisac)
   kodowanie cyfr (napisac)

    po zakodowaniu zmienna c ma zawierac albo 
oryginalna wartosc (dla np. '+') albo zakodowana.

   wypisanie c (jest)
  }

  while not eof() do
  begin
    read(c);

    {male litery}
    if (c>='a') and (c<='z') then
    begin
      {numer litery w alfabecie, dla 'a' = 0, dla 'b' =1, ..., 'z'=25 }
      numer := ord(c) - ord('a');

      {zakodowanie liczby - dodanie 13, i "zawiniecie" jesli numer}
      {wykracza poza 'z' (numer 25) }
      numer := (numer + 13) mod 26;

      c:= chr(ord('a')+numer) ;
    end;

    {wielkie litery}

    {cyfry}

    write(c);
  end;
end.

Możesz prześledzić działanie programu krok po kroku (F8). Aby śledzić wartości zmiennych użyj polecenia z menu Debug/Add Watch (i tam wpisz np. c lub numer).

Wejście

Dane tekstowe.

Wyjście

Tekst źródłowy zaszyfrowany: litery szyfrem ROT13, cyfry szyfrem ROT5.

Przykład

Uwaga - wprowadzanie z klawiatury zakończ ctrl-z (windows) lub ctrl-d (unix/linux).

Wejście:
Hello World!
DAS23dsaf 31 24+ 2314 3-'[;
Panie Prezesie toniemy w dlugach!

Wyjście:
Uryyb Jbeyq!
QNF78qfns 86 79+ 7869 8-'[;
Cnavr Cermrfvr gbavrzl j qyhtnpu!

Dodane przez:Jacek Dąbrowski
Data dodania:2008-12-06
Limit czasu wykonania programu:0.200s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.