Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PA05_POT - Czy umiesz potęgować

Zadanie: POT (Czy umiesz potęgować)

Dla danych dwóch liczb naturalnych a i b, wyznaczyć ostatnią cyfrę liczby ab.

Zadanie
Napisz program, który:
  • wczyta ze standardowego wejścia: podstawę a oraz wykładnik b,
  • wyznaczy ostatnią cyfrę liczby ab,
  • wypisze wynik na standardowe wyjście.
Wejście
W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowia D (1D≤10), oznaczjąca liczbę przypadków do rozważenia. Opis każdego przypadku podany jest w jednym wierszu, zawierającym dwie liczby naturalne a i b oddzielone pojedynczym odstępem (spacją), takie, że (1a,b ≤ 1 000 000 000).

Wyjście
Dla każdego przypadku z wejścia Twój program powinien wypisać (w osobnej linii dla każdego przypadku z wejścia) cyfrę jedności liczby ab zapisanej dziesiętnie.

Przykład
Dla danych wejściowych:
2
2 3
3 3
poprawną odpowiedzią jest:
8
7


Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2005-03-12
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: BF CLPS LISP sbcl LISP clisp ERL GOSU HASK ICK JS-RHINO PHP PIKE PRLG-swi SCM qobi SCM guile WHITESPACE
Pochodzenie:Potyczki Algorytmiczne 2005 (marzec)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.